Novosti v programu KNJ.NET

2023

December


- dodan nov urnik e-Pobotov v letu 2024

Avgust


- možno je ročno zapiranje FINANČNIH kontov (Finančno - Pregled kontokartice - gumb Zapiranje), podobno kot pri saldakontihMarec


- izpisi za banke (največji kupci, dobavitelji, odprti saldo po zapadlosti,...) so zdaj dosegljivi tudi v meniju Ostalo - Izpisi za banke


Januar


- navodilo za knjiženje računov prejetih v januarju 2023, od katerih odbijate DDV v decembru 2022:
račune morate vpisati v davčno knjigo za leto 2022, lahko pa date zaporedno številko 1/23, in obenem nastavite pravilno razvrstitev davčne knjige, da jih prikazuje na koncu

2022

December


- vpisan je nov urnik za Ajpes ePobot

Oktober


- če vlečete prejeme blaga v knjigo PR iz trgovinskih prevzemov, pokličite za ponovno nastavitev
- v pripravi je poročilo BST za Banko Slovenije, če ste zavezani za poročanje

Maj


- če knjižite prejete in izdane račune najprej v davčne knjige, in kasneje s tipko F3 prenašate v temeljnice, lahko zdaj to naredite hitreje iz seznama neprenešenih vknjižb
- možna je dodatna kontrola pri plačilnih nalogih, da se dokončno zaprejo preko bančnih izpiskov. Nalogi, ki še niso dokončno zaprti, so obarvani oranžno

April


- možno je kopirati, brisati, izrezati in prilepiti vrstice v temeljnici. Vrstice najprej označimo z miško, da postanejo oranžne barve, nato z desnim klikom izvedemo željeno operacijo. glej sliko

Januar


- možen je odbitek DDV že v obdobju opravljene storitve (od 22.januarja 2022) popravek ZDDV-1M, 19.člen, popravljen je 6.odstavek 67.člena ZDDV

(6) Davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV, če do poteka roka za predložitev obračuna DDV za to davčno obdobje razpolaga z dokumenti oziroma izpolnjuje formalnosti iz prvega odstavka tega

- program v vhodni knjigi sam predlaga popravek obdobja (pogoj je zaklepanje davčnega obdobja po vsakem obračunu DDV)

2021

September


- nov obračun DDV- ja v drugih članicah unije po sistemu OSS-VEM (prodaja na daljavo)

Marec


- dodan je vnos za neodbitni DDV po davčnih stopnjah v knjigi prejetih računov
- program javi neskladne vknjibe na prejetih računih, če neodbitni davek ni razporejen po tarifah

Februar


- možnost uvoza koriščenja avansov skupaj z uvozom izdanih računov
- program preverja, kdaj je bil narejen zadnji arhiv, če je starejši od 35 dni, program ne dovoli knjiženja !

Januar


- novi roki za e-Pobote v 2021

2020

November


- v davčnih knjigah dodana možnost dupliciranja/deljenja računov - ikona
- knjiženje bančnih izpiskov - uvoz TXT specifikacije skupnega plačila za izdane račune(Mercator)
- plačilni nalogi - možnost izpisa plačilnih nalogov s QR kodo na papir

Oktober


- XML datoteka za KRD poročilo za Banko Slovenije LINK

Avgust


- dodatna možnost naknadnega knjiženja tečajnih razlik (Delo - Posebne akcije - Knjiženje tečajnih razlik)


Julij


- novi vmesni roki za E-POBOT do konca leta


Junij


Novosti pri avtomatskem knjiženju izpiskov:
- uvoz specifikacij združenih virmanov
- uvoz raznih specifikacij - CSV


April


- novi vmesni roki za E-POBOT v aprilu (8.4.), maju (7.5.) in juniju (4.6.)
- kontrola vse davčnih številk slovenskih strank v šifrantu strank (zavezancev za DDV) - menu: Servis - kontrola strank (naslov,davčna)

Marec


- pri kreiranju bilanc lahko sproti kontrolirate zneske s klikom na ikono vprašaj
- možnost izpisa bilančne sheme s klikom na ikono tiskalnik

Februar


- dokončno pripravljeni DDV izpisi za novo stopnjo DDV 5%
- možnost izdelave obračuna DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) in DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI(DDD)

Januar


- NOVA POSEBNA ZNIŽANA 5% STOPNJA DDV za knjige, časopise in druge publikacije
- vnos 5% DDV je že omogočen v vseh vhodnih in izhodnih davčnih knjigah, popravljen bo tudi DDV-O obrazec in XML datoteka
- potrebno je odpreti nove konte za odbitni in obračunani 5% DDV, in jim dati ustrezne oznake za DDV: DNN, ZNN, KNN, ENN...glej sliko
- pri izhodnih računih za EU je novost SKLADIŠČE NA ODPOKLIC, po domače odjava konsignacije, nova vrsta dokumenta je označena s črko J
- zaradi tega bo po novem popravljeno tudi rekapitulacijsko poročilo (RP-O)

2019

Oktober 2019


- dodana možnost eIzvršbe za terjatve, pod Delo - Posebne akcije - eIzvršbe (ali ikona )

September 2019


- dodana možnost izvoza kreiranih bilanc v Excel (CSV)
- možen je uvoz XML datoteke od rezultatov e-pobota v temeljnico preko ikone v sami temeljnici - video
- možno je indirektno vlaganje prejetih računov, izdanih računov ali izpiskov preko knjige prejete pošte, e-dokumentacije ali spletne strani

Januar, Februar 2019- možnost dodatnih bilanc za Ajpes: Bilančni dobiček/izguba, Terjatve in obveznosti do tujine, pri društvih Profitno/Neprofitno AOP400...

2018

September, Oktober 2018


Verzija 6.13
- avtomatski prenos podatkov o strankah iz spletnega servisa Inetis (hitrejše od Ajpes)
Verzija 6.12 180924

- s 1.oktobrom 2018 ni več možno oddajati obrazcev na FURS preko starega portala, ampak le še preko novega
- potrebno je nadgraditi program KNJ-NET

Julij-Avgust 2018


Verzija 6.12

- ročno zapiranje vknjižb - popravljeno zapiranje, če je sortirana tabela po sklicu
- omogočen prenos več prejetih računov iz davčne v glavno knjigo s tipko F3 v temeljnici glede na DUR/DOSDOB
- možnost uporabe različnih telefonov in emailov pri opominih glede na uporabnika

Prenos IR v knjigovodstvo: - oznaka pri prenosu, SISTEM: X oz. XX
-- X ne prenese v davčno knjigo, samo v glavno, brez davka
-- XX prenese tudi v davčno, vendar z oznako Vrsta dok: X (ne gre v DDV-O), v glavno knjigo pa brez davka


2017

Oktober-November 2017

Verzija:  6.11

Na pregledu odprtih postavk s klikom na ikono v obliki pisma dodatne možnosti:
- izpis opomina
- ročno zapiranje vknjižb - povezovanje sklicev-vez
- popravljanje podatkov stranke
- zamenjava šifer strank, itd.

Dodelan izpis Pregled kumulative za konto(po strankah) - opcija "po državi" - za SKV obrazec
- v šifrant držav vnesite pod oznako numerično šifro

Maj 2017

Verzija:  6.09

- V knjigi prejetih računov možnost več analitik ali projektov (vnaša se na zavihku Analitike ali Projekti)

- Dopolnjen VATR-APP Obrazec (Vračilo DDV v drugi državi EU)
- možnost uporabe TIN kode, če ni davčne številke, važna je oznaka DRŽAVE pri stranki

Februar 2017

Verzija:  6.06

- Popravljene sheme bilanc za Ajpes za 2016

Januar 2017

Verzija: 6.04, 6.05

- Popravljeno pobiranje strank in TRR  iz Ajpes

- Dodan urnik E-POBOTOV za 2017

2016

Oktober 2016

- Odbitni DDV pri uvozu samoobdavčitev se knjiži na konte z novimi oznakami UNS oz. UVS (nižja stopnja oz. višja stopnja)

- Popravki rekapitulacijskega poročila:

- za tabelo B pri rekapitulacijskem poročilu je dovolj, če pri vnosu npr. dobropisa v izhodno knjigo vpišemo še obdobje, v katerem je bil izdan prvotni račun.(podobno pri 76.členu)

 Popravkov v tabeli B se tako ne vnaša več.

September

-    Poleg SEPA-UPN je dodana možnost kreiranja virmanov za tujino (izven EU) - virmani VP70 - iz vseh knjig prejetih računov, tudi Uvoz samoobdavčitev
-    Pri virmanih je možno preveriti, če so še aktualni, torej če so v saldakontih odprti zneski kot je na virmanu. To naredimo s klikom na gumb Test odprtih postavk na seznamu     virmanov. Preverba se opravi tudi, ko naredimo datoteko SEPA XML.

Julij 2016

-    S 1.7.2016 je možno pri uvozu blaga namesto takojšnjega plačila uvoznega DDV opraviti samoobdavčitev , Uradni list št.90/15 (ZDDV-1I), pravilnik Uradni list 45/16.
     Če je uvoz po starem, se vnaša v knjigo PREJETIH RAČUNOV tako kot do zdaj.

      Podatke vnašamo v knjigo Delo - Prejeti računi – Uvoz samoobdavčitev po 1.7.2016


NAVODILA ZA UVOZ SAMOOBDAVČITEV

Maj

-   Na začetni zaslon so dodane ploščice za hitri dostop do nekaterih osnovnih pregledov.
Če tega ne želite, lahko z nastavitvijo Nastavitve - Nastavitve naziva 1.del - Opozorila pri zagonu - Prikaži ploščice vpišete NE.

- Ob zagonu programa programa preverja nekatere logične izračune v vhodni in izhodni knjigi, ter zapadle virmane.
Če tega ne želite, lahko z nastavitvijo Nastavitve - Nastavitve naziva 1.del - Opozorila pri zagonu -  vpišete NE v ustrezno rubriko.

April

-   Možna je izdelava XML datoteke ČPPS (Četrtletnega poročila za Ajpes) iz bilance stanja in bilance uspeha  (dodati je treba oznako Č v polje sistem pri kreiranju bilanc)

2015

November

-  Pri zapiranju saldakontov (knjiženju izpiskov) pri izbiranju sklica/veze (F3) je možno v tabeli odprtih postavk vpisati znesek
plačila katerega program razporedi po odprtih postavkah, po vrsti, ali samo na označene. To je uporabno v primeru ko plačilo zapira več računov in ni enako seštevku računov. Možno je tudi popraviti znesek delnega zapiranja na posamezni postavki.

Oktober

-  Poleg pobiranja strank iz Ajpes je možno tudi avtomatsko pobiranje iz seznama zavezancev DURS (samo podatki, brez TRR).
Bazo podatkov DURS se občasno prenese na lokalni računalnik.

Avgust

Direktno pošiljanje
dokumentov na eDavke brez vmesne datoteke (preko internetnega brskalnika):
- DDV-O
- Rekap.poročilo
- 76.a člen
- Vračilo DDV EU
- Davek na finančne storitve
- DDV SezPR

2014

November

1) Uvoz e-Računa v eSlogu v vhodno knjigo
2) Knjiženje avtomatsko SEPA izpiskov, kontrola salda - Video
3) Hitra priprava šifranta strank za avtomatsko knjiženje SEPA izpiskov
4) Tabela DDV obračunov, ki se generira samodejno (glej sliko spodaj desno)Oktober

Možnost izpisa analitične bilance v tujih jezikih. Možnost vnosa prevodov kontnega plana v tuje jezike.(Menu: Servis->Prevodi kontov)

September

Izvoz bilance stanja in uspeha v obliki XML na Ajpes

Julij

Uvoz računov/inkasa iz programa OPAL.
Uvoz inkasa iz PSK (Prejema s kalkulacijo)

Maj

Izpis opominov: če pri pogojih ne vpišemo stranke, nam program pokaže tabelo vseh odprtih terjatev. Tu lahko izpišemo posamezen opomin (dvojni klik ali Enter) ali pa s tipko za presledek označujemo več vrstic. Izpis izvedemo s tipko Enter. Glede na izbiro načina pošiljanja (email, fax, pošta) lahko vsako skupino označenih opominov posebej pripravimo. Če smo izbrali email, potem je vsak opomin v svojem oknu, od koder ga pošljemo (gumb E-pošta) na tisti naslov, ki je vpisan pri stranki v šifrantu strank.
Če smo izbrali tiskanje, potem so opomini zaporedoma vsi skupaj v enem oknu, od koder jih vse skupaj natisnemo.
Če smo izbrali e-fax, to pomeni, če je fax instaliran kot tiskalnik, potem so opomini spet v ločenih oknih, od koder pošljemo faxu (tiskalniku) vsakega posebej, ker nas bo fax za vsakega vprašal za številko faxa posamezne stranke.

Vsak izpisan opomin gre v evidenco (zgodovino) poslanih opominov.

 

2013

  Oktober

Pošiljanje opominov po emailu, popravljen izpis terjatev in obveznosti za banke.

Grafični logotip na opominih in potrditvi salda.

1. februarja 2014 na bankah samo še SEPA format za virmane in izpiske, TKDIS in ZBSXML ukinjena

Julij

Nastavitve spremenjenih davčnih stopenj 22% in 9,5%
Nove oznake za davčne konte ZV, ZN,DV,DN namesto Z20, Z85,D20,D85,...
LINK

Pojasnila DURS

April

NOVOSTI KNJNET ver. 4.10  

1) DAVEK NA FINANČNE STORITVE (DFS)

LINK

Zakonske podlage za spremembe v programu KNJNET:

-Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) –URL. 94/12
-PRAVILNIK o obračunu davka na finančne storitve – URL. 7/13.        


Februar

- KNJIŽENJE V GK: prenos več vknjižb (F3) hkrati iz davčne v glavno knjigo: vrstice označimo(modro) z miško, s tipko Ctrl in klikom označujemo posamezne, s tipko Shift in klikom označimo celo skupino, z ENTER prenesemo

- KNJIŽENJE V GK: knjiženje bančnih izpiskov preko SEPA XML datoteke: program identificira stranke na podlagi transakcijskih računov preko Ajpes, konte pa predlaga iz nabora kontov za posamezno stranko, SEPA format imajo npr. HALCOM, NKBM, in večina ostalih bank

- DDV: popravek DDV-O XML datoteke na verzijo 9

- ŠIFRANT STRANK IN TRR-jev: je možno pobirati iz AJPES-a

- Skeniranje in pripenjanje izdanih ali prejetih računov